RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Kosten en vergoedingen

Afzeggen van afspraken

Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, laat u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk telefonisch weten. Dan kan deze tijd voor iemand anders worden benut.
Als de afspraak niet minstens 2 volle werkdagen (minimaal 48 uur waarvan 2 werkdagen) tevoren wordt afgezegd worden de kosten daarvan bij u in rekening gebracht. De kosten zijn € 117,33 per sessie van 45 minuten.
In het geval uw ziektekostenverzekering (een deel) van de kosten vergoedt, houdt u er dan rekening mee dat zij afgezegde afspraken niet vergoeden, en dat altijd het volledige bedrag bij uzelf in rekening wordt gebracht.

Gebruikt u alstublieft geen e-mail of post om uw afspraak af te zeggen, omdat dit de praktijk later bereikt.

Klachtenregeling

De praktijk wijst u erop dat u gebruik kunt maken van het klachtrecht. Als u een klacht heeft over uw therapie, bespreekt u dit dan eerst met uw therapeut. Als dit onvoldoende oplossing zou brengen, is er eventueel de mogelijkheid dat u de klacht met een collega uit mijn overlegnetwerk bespreekt. Als u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, dan kunt u zich tot de beroepsvereniging wenden:

Nederlands Instituut van Psychologen, telefoon: 030 - 8201500
Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), LVVP@klachtencompany, telefoon: 088-2341606, of aangetekend naar: Postbus 3106, 2601 DC Delft.