RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Vertrouwelijkheid

Gegevens over de gesprekken die u binnen de praktijk voert worden strikt vertrouwelijk en volgens het voor psychotherapeuten geldende beroepsgeheim behandeld. Overleg met bijvoorbeeld uw bedrijfsarts kan alleen plaats hebben indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Klik hier voor het Privacyreglement van de praktijk.

Ingeval van GBGGZ (eerstelijnspsychologie): de afgelopen jaren werden gegevens van alle eerstelijnspsychologen in Nederland verzameld door de LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen, www.lvvp.nl), nu LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten). In het geval van verzekerde zorg is de praktijk vanaf 2014 verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het gaat hierbij om geheel geanonimiseerde gegevens. Dit gebeurt via een beveiligde en versleutelde internetomgeving. Door het landelijk verzamelen van deze gegevens wordt o.a. zichtbaar hoeveel zorg is verricht en voor welke klachten. Daarnaast moet informatie over het verloop van behandelingen die onder de zorgverzekeringswet vallen aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.

Ingeval van SGGZ (psychotherapie) geldt vanaf 2006 een wettelijk verplichte aanlevering van uw volledig geanonimiseerde diagnostische gegevens aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Dit gebeurt via een beveiligde en versleutelde internetomgeving. Ook wordt bij SGGZ/psychotherapie de diagnose-behandelcombinatie (DBC), op basis waarvan uw gesprekken worden vergoed, doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.

Ook doet de praktijk aan klanttevredenheidsonderzoek, bijvoorbeeld door u tijdens het laatste consult te vragen een evaluatieformulier in te vullen over de geleverde dienstverlening. Onder andere op deze manier werkt de praktijk aan kwaliteitsbevordering.